Wnoszę o przywrócenie do życia artykułu Szynka ma problem z angielskim. Mam nadzieję na pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.