FANDOM


POGRUBIONY TEKST W KWADRATOWYCH NAWIASACH TO MOJE UWAGI, KTÓRE NIE SĄ CZĘŚCIĄ TŁUMACZENIA

Get ready, this is a big one. A real dream come true. Everyone said it was a bad idea. Caitlin, Barry, all of them. Oh well. You ready?

Cinema Cisco. BOOM. It finally happened. The first moderately successful movie night in the Pipeline. And it was the Weather Wizard’s first night too! Damn, I’m good. So, I’ve tried to rig up monitors in the cells like a million times but The Mist kept trying to kill me and Prism kept trying to whammy me. I mean, cut a guy some slack. I’m trying to give ya some entertainment, people. This time, though, I recruited a really cool, teleporting lady. Maybe you know her? Peek-a-boo (Shawna!) - I promised she could have peanut M&Ms in her popcorn if she would be my lookout while I set the scarier ones screens up. Btw, ew. M&Ms? I’m all about that sour patch and popcorn mix.

The screens were up, the metas all in their respective cells, it was almost perfect until Mr. Handsome Weather Wizard started boohooing my movie choice. Who doesn’t dig The Goonies? Chunk, Data, Mama Fratelli, Sloth!!! Murderous meta-humans. WW riled em up, screaming for a vote. I think he’s just bummed Barry caught him in what, like, three minutes? Not impressed.

But I still asked what Shawna would vote for. “Not the Goonies,” she said. My heart is broken. She went on that the movie doesn’t stand the test of time. I almost snagged back her popcorn. I’m out of love and… I’m back in. Yeah, I’m easy. All she had to do was offer me a seat and a bite of her popcorn concoction. Honestly, it wasn’t that bad.

I paused the movie with a plan. I didn’t want the movie night to be another disaster and the Weather Wizard wouldn’t shut his pie hole so I’d let them think they were choosing the film. All I had to do was stack the odds in The Goonies favor. They could choose between Goonies, Mean Girls, the Godfather part III, and Pearl Harbor. Easy, right? Nope. They chose Mean Girls. Literally, every single one of them. Prism drew an explanation point as well as a very detailed rendering of me holding a piece of the tiara from the ending. I left him for like two seconds, tops! Oh, and I’m definitely hanging this in my living room. I look powerful.

I popped the movie in, prepared for more mayhem and hijinks from the metas, but instead a magical thing happened – everyone was silent, engaged, and dare I say happy. The best part was after Mean Girls, when I did my usual rounds, no one tried to murder me. Now I just gotta figure out the next movie choice. Was Tina Fey the key to their viewing pleasure or was it Lindsay Lohan? Should I try to stream that Unbreakable Kimmy Schmidt show or whack them with a double dose of Lohan in the Parent Trap? Either way, Cinema Cisco will return.

Till next time, remember -

Przygotuj się na coś wielkiego. Sen staje się prawdą. Wszyscy mówili, że to zły pomysł – Caitlin, Barry, wszyscy! No więc... Jesteś gotowy?

Cinema Cisco. Bum! W końcu to się stało. Pierwsza nędzna noc filmowa w rurze. To była również pierwsza noc Weather Wizarda w celi. Cholera, jestem niezły. Z milion razy starałem się zamontować monitory w celach, ale jak nie Mgła próbował mnie udusić, to Jeździec Tęczy starał się „popsuć moje emocje”. A ja tylko chciałem dać im trochę luzu... Starałem się wam dać trochę rozrywki, no ludzie! Jednak tym razem do pomocy zwerbowałem naprawdę świetną, teleportującą się laskę. Znasz ją? Ciuciubabka (Shawna!) – obiecałem jej orzechowe M&Msy w popcornie, jeśli byłaby moją „czujką”, kiedy ja montowałbym ekrany. Swoją drogą, fuuu... M&Msy.

Kiedy wszystkie ekrany były zamontowane, a meta-ludzie znajdowali się w swoich celach, było po prostu idealnie, lecz „pan przystojny Weather Wizard” zaczął wybrzydzać wybrany przeze mnie film. Jak można nie lubić „Goonies”? Chunka, Daty, Mamy Fratelli, czy nawet Slotha?! Weather Wizarda porządnie rozwścieczył ten wybór i rozpoczął głosowanie. Myślę, że on jest taki nieprzyjemny, bo Barry złapał go w ile? Trzy minuty? W sumie, nie jestem zaskoczony...

Zapytałem Shawnę, na co ona będzie głosować i dostałem w odpowiedzi „nie na Goonies” – moje serce pękło.

The Boot Leg — shackles on steroids. This thing packs some serious heat (I’m talking 90,000 volts of nerve-frying juice). Just ready, aim, and fire – bam! You’ve caught yourself a meta! Theoretically. Not my fault its debut coincided with a freak of nature who could actually harness the energy and blow up into a Goliath of sheer radioactive terror… It just needs some minor recalibration, some TLC, and a second chance.


Vibe Goggles — Exclusive eyewear designed to deliver immersive interdimensional reality. The wavelength trigger is a little finicky – I’ve still gotta figure out how to automatically tune to the frequencies of different Earths so I can take full advantage of my vibrational abilities. With these bad boys, I can see into the past, present, and future! Lightweight yet durable, these goggles come with an adjustable strap, mirror lenses, and sculpted marshmallow foam that fits naturally to the contours of my face, making them as comfortable as they are badass!

B.O.O.T. – czyli kajdanki na sterydach. To urządzenie niezwykle mocno się rozgrzewa (mówię o 90.000 woltach smażących nerwy). Gotowy, wyceluj i strzel — bum! Możesz sobie złapać meta-człowiekia! Teoretycznie. Nie moja wina, że jej debiut zbiegł się z wybrykiem natury, który mógł wykorzystać energię i zmienić się w Goliata z radioaktywnego terroru… [tak będzie lepiej, chyba] B.O.O.T. potrzebuje jedynie małej kalibracji, odrobiny miłości oraz drugiej szansy.


Gogle Vibe'a — ekskluzywne okulary zaprojektowane tak, aby dostarczać wciągające międzywymiarowe doznania. Długość fali jest troszkę wybredna — wciąż muszę dowiedzieć się, jak automatycznie dostrajać częstotliwość różnych Ziem i będę mógł w pełni wykorzystywać swoje wibracyjne zdolności. Okularki pozwalają mi widzieć przeszłość, teraźniejszość i przyszłość! Lekkie i zarazem wytrzymałe gogle posiadają regulowany pasek, lustrzane soczewki i odpowiednio wycięte pianki, które naturalnie pasują do mojego kształtu twarzy, co czyni je wygodnymi, jak i hardcorowymi.