FANDOM


      pl: {
        // WAM module messages
        faq:'FAQ',
        poweredBy:'Wspierany przez',
        todayTitle:'Punktacja WAM',
        unknown:'Nieznana',
        wamPage:'Strona WAM',
        yesterdayNotLogged:'Wczorajsza punktacja nie została pobrana.',
        // FAQ headers/answers
        faqTitle:'Często zadawane pytania',
        faqWelcome:'Witaj w często zadawanych pytaniach. Odwiedź również <a href="http://www.wikia.com/WAM/FAQ">oficjaną stronę WAM</a>.',
        sectionWAM:'Informacje o punktacji WAM',
        quesWhatIsWAM:'Co to jest WAM?',
        ansWhatIsWAM:'Wikia Activity Monitor (WAM) jest wartością liczbową od 0 do 100, za pomocą której mierzy się aktywność danych społeczności. Poprzez punktację WAM użytkownicy mogą zobaczyć, jak ich społeczność zmienia się z upływem czasu.',
        quesCalcWAM:'Jak jest obliczany WAM?',
        ansCalcWAM:'Według oficjalnego FAQ, WAM to wypadkowa liczby odwiedzających, edytorów i edycji na wiki. Wikia nie chce zdradzać zbyt wielu szczegółów, aby edytorzy nie próbowali bezpośrednio wpływać na wyniki.',
        quesImproveWAM:'Jak mogę poprawić punktację WAM swojej wiki?',
        ansImproveWAM:'Można poprawić punktacje WAM poprzez zachęcanie do udziału w rozwoju projektu (np. poprzez rozmowy z użytkownikami, czy korzystanie z różnych form reklamy na <a href="http://spolecznosc.wikia.com">Centrum Społeczności</a>) i tworzenie wysokiej jakości kontentu, dzięki któremu czytelnicy będą wracać. Można również znacznie poprawić pozycje społeczności poprzez przesyłanie odpowiednich multimediów i tworzenie poprawnych linków. Należy pamiętać, że dodawanie nieistotnych treści, obrazów i linków może negatywnie wpłynąć na pozycję WAM.',
        quesScoreZero:'Co to oznacza, jeśli punktacja WAM społeczności wynosi 0?',
        ansScoreZero:'WAM dodaje do rankingu 5000 najwyżej ocenionych społeczności. Jeśli dany projekt nie spełnia wyżej wymienionych kryteriów, wynik pozycji WAM wynosi 0.',
        sectionRailWAM:'Informacje o RailWAM',
        quesWhatIsRailWAM:'Co to jest RailWAM?',
        ansWhatIsRailWAM:'RailWAM jest skryptem ukazującym pozycję WAM społeczności oraz różnicę z dnia poprzedniego pod spodem. Możesz znaleźć więcej informacji w <a href="http://dev.wikia.com/wiki/RailWAM">dokumentacji skryptu</a>.',
        quesInstallRailWAM:'Jak mogę zainstalować RailWAM na swojej wiki?',
        ansInstallRailWAM:'Odwiedź <a href="http://dev.wikia.com/wiki/RailWAM">dokumentację RailWAM</a> w celu zapoznania się z instrukcja instalacji skryptu.',
        quesCreators:'Kto stworzył RailWAM?',
        ansCreators:'RailWAM został stworzony i zaprojektowany przez <a href="http://community.wikia.com/wiki/User:Blaster_Niceshot">Blastear Niceshota</a>, jednak pomysłodawcą projektu jest <a href="http://community.wikia.com/wiki/User:Demotivator">Demotivator</a>.',
        // Error messages
        errorLoad:'nastąpiło niepowodzenie podczas ładowania, gdyż ta opcja jest wyłączona. Ustaw wartość „true” dla ładowania w opcjach konfiguracji.',
        errorPage:'nastąpiło niepowodzenie podczas ładowania, gdyż ta strona nie jest określona jako taka, na której RailWAM ma się ładować. Dodaj tę stronę/te strony do opcji „loadOnPage” w opcjach konfiguracji.',
        errorNamespace:'nastąpiło niepowodzenie podczas ładowania, gdyż ta przestrzeń nazw nie jest określona jako taka, na której RailWAM ma się ładować. Dodaj tę przestrzeń nazw/te przestrzenie nazw do opcji „loadOnNamespace” w opcjach konfiguracji.'
      }